Informacja dla Wykonawców – wyposażenie meblowe w budynku Domu Pomocy Społecznej

Kielce,19.04.2019 r.

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.:Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia meblowego w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach  w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

W związku z dniami świątecznymi Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert (przedłużenie terminu).

Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego/ogłoszenia:

Zapisy po modyfikacji przyjmują brzmienie:

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :
  • Pisemnie
  • osobiście lub drogą pocztową na adres siedziby
3. OFERTĘ NALEŻY  SKŁADAĆ: 26 kwietnia 2019 r, godz. 10:00
Skip to content