Informacja – Dostawy węgla wraz z dowozem dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2020 roku

MOPR/ZP/341/27/2019
Kielce dn.23.12.2019 r.

INFORMACJA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) informuje, że postępowanie p.n. Dostawy węgla wraz z dowozem dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2020 roku zostało rozstrzygnięte w dniu 23.12.2019r.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content