Informacja – dotyczy: Zakup wyposażenia meblowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 oraz zakup wyposażenia w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach

Kielce dn. 23.12.2019r.
MOPR/ZP/341/23/2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) informuje , że IV część postępowania p.n. : Zakup wyposażenia meblowego Placówki Opiekuńczo — Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 oraz zakup wyposażenia w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz zakup magicznego dywanu w ramach zadania inwestycyjnego „Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126” została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. IV część postępowania obejmowała dostawę mebli do Placówki Opiekuńczo — Wychowawczej — Kielce , ul. Wielkopolska 31 . Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content