Informacja – dotyczy postępowania pn. : Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń

Kielce,29.11.2019r.
Znak sprawy: MOPR/ZP/341/25/2019

Informacja

Dotyczy: postępowania pn. : USŁUGA W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ PODNOSZĄCYCH  KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PLANOWANIE I DZIAŁANIE – INTEGRACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA SPOŁECZNOŚCI KIELC“ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku,  poz. 1843 ) podaje  informacje  z otwarcia ofert:

Kwota, jaką Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 42 200,00

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content