Informacja – dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawy węgla wraz z dowozem dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2020 roku.

Kielce, 12.12.2019 r.

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/27/2019

Informacja

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawy węgla wraz z dowozem dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2020 roku.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) podaje informacje z otwarcia ofert:

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 690 000,00 zł

Zestawienie złożonych w terminie ofert:

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content