Ogłoszenie – Utrzymanie czystości w obiektach MOPR

Ogłoszenie nr 635687-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: Utrzymanie czystości w obiektach MOPR
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content