Informacja – Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Kielce dn.13.09.2019 r.
Znak sprawy: MOPR/ZP/341/15/2019

INFORMACJA O WYNIKACH

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm.) informuje, że postępowanie p.n. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach  zostało rozstrzygnięte w dniu 13.09.2019 r. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content