Informacja – Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wielkopolskiej 31

Kielce dn.13.09.2019 r.
MOPR/ZP/341/16/2019

INFORMACJA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm. ) informuje, że postępowanie p.n. Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wielkopolskiej 31 zostało rozstrzygnięte w dniu 13.09.2019 r.
W postępowaniu została złożona 1 oferta.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content