Informacja nr 1 – Usługi w zakresie zapewnienia SCW i dzierżawy urządzeń drukujących

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/12/2019
Kielce, 24.07.2019 r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1

 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) i dzierżawy urządzeń drukujących

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content