Informacja o awarii systemu – MOPR/2/2021 – zakup środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

Numer referencyjny: MOPR/2/2021

Kielce, dnia 25.08.2021 r.

 

 INFORMACJA O AWARII SYSTEMU

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

 Zakup środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku 

Skip to content