Informacja z otwarcia ofert – MOPR/2/2021 – zakup środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

Znak sprawy: MOPR/2/2021

Kielce, dnia 25.08.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na.:
Zakup środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku 

Skip to content