Informacja o kwocie – MOPR/4/2022 – Remont mieszkań na terenie Kielc

Kielce, dnia 08.09.2022 r.

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Remont 8 mieszkań na terenie Kielc w ramach realizacji projektu
„Świętokrzyskie dla Ukrainy”

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content