Informacja z otwarcia ofert – MOPR/4/2022 – Remont mieszkań na terenie Kielc

Kielce, dnia 08.09.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Remont 8 mieszkań na terenie Kielc w ramach realizacji projektu
„Świętokrzyskie dla Ukrainy”

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content