Informacja o kwocie – MOPR/4/2021

Numer referencyjny: MOPR/4/2021

Kielce, dnia 21.12.2021 r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków – obiadów dwudaniowych i zup regeneracyjnych z wkładką dla klientów MOPR w Kielcach w okresie I-XII 2022 r.” 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content