Zapytanie – sondaż rynku: usługa pogrzebowa realizowana w 2022 roku na rzecz osób zmarłych, do pochówków których zobowiązana jest Gmina Kielce, w tym pochówków ciał dzieci martwo urodzonych

  ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2,   25-544 Kielce

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

usługa pogrzebowa realizowana w 2022 roku na rzecz osób zmarłych, do pochówków których zobowiązana jest Gmina Kielce, w tym pochówków ciał dzieci martwo urodzonych

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

 

(…)

Skip to content