Informacja o kwocie – MOPR/5/2021

Numer referencyjny: MOPR/5/2021
Kielce, dnia 07.12.2021 r.

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MOPR w Kielcach

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content