Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup wyposażenia oraz materiałów do terapii/treningów

Kielce, dnia 06.12.2021 r.

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup w latach 2021-2022 wyposażenia oraz materiałów do terapii/treningów do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z chorobą Alzheimera i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z Chorobą Alzheimera w ramach projektu Gminy Kielce: Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content