Informacja o kwocie – MOPR/6/2022 – Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów języka polskiego

Kielce, dnia 03.10.2022 r.
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów języka polskiego, jako obcego dla obywateli Ukrainy – uczestników projektów Gminy Kielce
(…)
Skip to content