Informacja o kwocie – MOPR/7/2022 – Remont mieszkań na terenie Kielc

Kielce, dnia 03.10.2022 r.
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Remont 14 mieszkań na terenie Kielc w ramach realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”
(…)
Skip to content