Informacja o kwocie – MOPR/8/2021

Numer referencyjny:MOPR/8/2021
Kielce, dnia 10.12.2021 r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Zakup i dostawa opału dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2022 roku

(…)
Skip to content