Informacja o kwocie – MOPR/9/2021

Numer referencyjny: MOPR/9/2021
Kielce, dnia 10.12.2021 r.
INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Utrzymanie czystości w obiektach MOPR Kielce”

Skip to content