Informacja o kwocie – Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc – MOPR/1/2021

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265095-2021:TEXT:PL:HTML
Polska-Kielce: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2021/S 100-265095
Dz.U./S S100
26/05/2021
265095-2021-PL

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc

(…)
Skip to content