Informacja z otwarcia ofert – MOPR/1/2021

Znak sprawy: MOPR/1/2021

Kielce, dnia 10.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc”
Skip to content