Informacja o rozstrzygnięciu – Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31

Kielce dn. 24.04.2019 r.

MOPR/ZP/341/09/2019

INFORMACJA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm.) informuje, że postępowanie p.n. Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi Klubu Senior +  zostało rozstrzygnięte w dniu 24.04.2019 r.

Wykonawcą została firma: NADI–BUD Mariusz Grabka, 25-645  Kielce, ul. Piekoszowska 283 z ceną ofertową 240  000,00 zł brutto. Oferta otrzymała 100 punktów (60 punktów w kryterium ceny i 40 punktów w kryterium – doświadczenie kierownika budowy).

Druga oferta złożona w postępowaniu: Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, Kęsy S.J., 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego 18 lok. 3. Cena ofertowa – 342  922,06 zł. Oferta otrzymała 81,94 punktów (41,94 punktów w kryterium ceny i 40 punktów w kryterium – doświadczenie kierownika budowy).

Skip to content