Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – pełnienie funkcji inspektora nadzoru w realizowanym zadaniu: rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie:

 • konstrukcyjno – budowlanym;
 • elektrycznym;
 • sanitarnym;
  w realizowanym zadaniu inwestycyjnym  p.n. „rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3,25-001 Kielce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019”
2. Wartość zamówienia: Oszacowano w dniu 09.04.2019 r. na kwotę brutto 49 999,50zł.
3. W dniu 09.04.2019 r. na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach zamieszczono ogłoszenie – sondaż rynku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru obejmujący wszystkie branże w realizowanym zadaniu inwestycyjnym p.n. „rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019”
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia ( cena oraz inne istotne elementy ofert): Nadzór inwestorski w zakresie konstrukcyjno-budowlanym:

 • USŁUGI BUDOWLANE  „M-DR” Daniel Rugała, 25-331 Kielce, Wydryńska 30 – 10 000,00 zł.
 • PARTNER – INŻYNIERIA, Krzysztof Laskowski, 25 – 636 Kielce, ul. Szajnowicza – Iwanowa 13A/38 – 9 900,00 zł.
 • Zakład Obsługi Inwestycji OBBUD, Andrzej Kuleta, 25-150 Kielce, Barwinek 15/60 – 18 991,10 zł.
 • Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST, Krystyna Wiorek, 25-561 Kielce, ul.Wincentego Witosa 103 B/47 – 25 000,00 zł.

Nadzór inwestorski w zakresie instalacji elektrycznych:

 • Tadeusz Januchta, 25 – 431 Kielce, ul. Piłsudskiego 20/76 – 3 150,00 zł.
 • Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST, Krystyna Wiorek, 25-561 Kielce, ul. Wincentego Witosa 103 B/47 – 10 000,00 zł.

Nadzór inwestorski w zakresie instalacji sanitarnych:

 • „PIO-SAN” Pracownia Projektowa i Usługi Remontowa – Budowlane, 25-322 Kielce, ul. Romualda 2/54 – 7 072,50 zł
 • Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST, Krystyna Wiorek, 25-561 Kielce, ul.Wincentego Witosa 103 B/47 – 9 550,00 zł
 • LUK-PROJEKT, Łukasz Marchut, Radlin 81B, 26-008 Górno – 7 100,00 zł.
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Nadzór inwestorski w zakresie konstrukcyjno-budowlanym:

 • PARTNER – INŻYNIERIA, Krzysztof Laskowski, 25 – 636 Kielce, ul. Szajnowicza – Iwanowa 13A/38 – 9 900,00 zł.

Nadzór inwestorski w zakresie instalacji elektrycznych:

 • Tadeusz Januchta , 25 – 431 Kielce, ul. Piłsudskiego 20/76 – 3 150,00 zł.

Nadzór inwestorski w zakresie instalacji sanitarnych:

 • „PIO-SAN” Pracownia Projektowa i Usługi Remontowa – Budowlane, 25-322 Kielce, ul. Romualda 2/54 –  7 072,50 zł.
6. Uzasadnienie wyboru: Najtańsza oferta
7. Rozpoznanie prowadził (a): Krzysztof Kamiński
Skip to content