Informacja o udzieleniu zamówienia-przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/02/2020

Informacja o udzieleniu zamówienia

w procedurze prowadzonej na podstawie art. 138 o na usługi społeczne i inne szczególne usług

Zamawiający w oparciu o art. 138 o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843)  informuje, że w związku z zakończeniem postępowania
i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na Usługę w zakresie przeprowadzenia szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe dla uczestników projektu „Planowanie i działanie- integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020,  w dniu 29.01.2020r  została zawarta umowa z INNOVASPAL Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Krakowska 137 na część I zamówienia (Bukieciarstwo z florystyką), na II część zamówienia (Kadry i płace), na III część zamówienia (Magazynier
z obsługą wózka, suwnicy i podestu).

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content