Informacja – Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu Gminy Kielce pn. „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”

Zbiorcze zestawienie ofert 
w przetargu nieograniczonym na:

Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu Gminy Kielce pn. „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 280 610,00 zl

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content