Informacja o udzieleniu zamówienia – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Kielce, 26.09.2022 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

dotyczącego zapytania – sondaż rynku z dnia 01.09.2022 r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu pn. “Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 oraz projektu pn. “Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy” finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025 – Zadanie nr 2 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu pn. “Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy”finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content