Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/5/2022 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na części budynku poł. Przy ul. J.N. Jeziorańskiego 53 w Kielcach

Kielce, dnia 27.09.2022 r.

 

INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

                Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2informuje, że w dniu 21.09.2022 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne,prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”]pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na części budynku poł. Przy ul. J.N. Jeziorańskiego 53 w Kielcach, numer postępowania:MOPR/5/2022.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content