Informacja o udzieleniu zamówienia – Zakup i dostawa wyposażenia dla Ukraińskiego Centrum Integracji na potrzeby realizacji projektu pn. “Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Kielce, 20.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 9.03.2023 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE 2 W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zakupu i dostawy wyposażenia dla Ukraińskiego Centrum Integracji na potrzeby realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content