Dofinansowanie do nauki  języka migowego ze środków PFRON

Dofinansowanie do nauki języka migowego ze środków PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi  trudności.

Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania do nauki  języka migowego będzie możliwe online za pomocą nowego systemu IPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-szkolenia-jezyka-migowego-i-innych-srodkow-komunikowania-sie oraz w serwisie IPFRON+: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/

Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Instrukcja założenia Profilu Zaufanego  dostępna jest w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Zapoznaj się z komunikatem.

Skip to content