Informacja o unieważnieniu postępowania. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej.

Kielce, 02.12.2019 r.

Znak   sprawy: MOPR/ZP/341/26/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej.

Zamawiający działając na podstawie art. 93  ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) informuje, że przedmiotowe postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione – cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content