Informacja o udzieleniu zamówienia w ramach projektu „Nowe standardy pracy socjalnej- usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (3 części)

Kielce, 02.12.2019r

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/22/2019

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamawiający uprzejmie informuje, że w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na Usługę w zakresie  przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje, superwizji oraz coachingu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Nowe standardy pracy socjalnej- usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (3 części).

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content