Informacja o unieważnieniu postępowania – Usługa doręczania przekazów pieniężnych/pocztowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2022 roku

Numer referencyjny: MOPR/7/2021

Kielce, dnia 09.12.2021 r.

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 09.12.2021 r.godz. 09:00 upłynął termin składania ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „USŁUGI DORĘCZANIA PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH/POCZTOWYCH DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KIELCACH W 2022 ROKU”, znak sprawy:MOPR/7/2021.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content