Informacja o unieważnieniu postępowania – MOPR/4/2022 – Remont mieszkań na terenie Kielc

Kielce, dnia 09.09.2022 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

POSTĘPOWANIA

na część nr 1 i 2

                Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna, informuje, że w dniu 08.09.2022 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”]pn. Remont 8 mieszkań na terenie Kielc w ramach realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content