Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/11/2021 – Usługi doręczania przekazów pieniężnych/pocztowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2022 roku

Numer referencyjny:MOPR/11/2021

Kielce, dnia 21.12.2021 r.

wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 20.12.2021 r. o godz.11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”]pn.„USŁUGI DORĘCZANIA PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH/POCZTOWYCH DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KIELCACH W 2022 ROKU”,numer referencyjny: MOPR/11/2021.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content