Informacja z otwarcia ofert – MOPR/4/2021

Znak sprawy: MOPR/4/2021

Kielce, dnia 21.12.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na.:

 

„Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków – obiadów dwudaniowych i zup regeneracyjnych z wkładką dla klientów MOPR w Kielcach w okresie I-XII 2022 r.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content