Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/11/2022 – Przeprowadzenie wycieczek do Krakowa

Numer referencyjny: MOPR/11/2022

Kielce, 17 listopada 2022

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce informuje, że w dniu 9 listopada 2022 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Przeprowadzenie wycieczek do Krakowa”.

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10d61b3c-55d7-11ed-9171-f6b7c7d59353

Skip to content