Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/17/2022 – Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) i dzierżawy urządzeń drukujących

Nr referencyjny: MOPR/17/2022

Kielce, dnia 11.01.2023 r.

INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce informuje, że w dniu 04.01.2023 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn.: „Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) i dzierżawy urządzeń drukujących”, numer referencyjny: MOPR/17/2022

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ef243481-81e3-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Skip to content