Informacja z otwarcia ofert – MOPR/19/2022 – Zakup wyposażenia do 14 mieszkań na terenie miasta Kielce

Nr referencyjny: MOPR/19/2022


Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
Zakup wyposażenia do 14 mieszkań na terenie miasta Kielce

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32aa8b95-8759-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Skip to content