Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/3/2022 – Zakup „opasek bezpieczeństwa” i usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu

Numer referencyjny: MOPR/3/2022

Kielce, dnia 10.06.2022 r.

wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2 informuje, że w dniu 20.05.2022 r. o godz. 11:00odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn.„Zakup „opasek bezpieczeństwa” i usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu”, numer referencyjny: MOPR/3/2022.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content