Zakończenie realizacji projektu socjalnego pn. „Oswoić Internet”

Zakończenie realizacji projektu socjalnego pn. „Oswoić Internet”

W okresie od marca do czerwca 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach realizowany był projekt socjalny „Oswoić Internet”. Projekt prowadzony był przez pracowników Zespołu Profilaktyki Rodzinnej, w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, o specjalności „Praca z rodzinami z problemami opiekuńczo – wychowawczymi”.

Biorący udział w projekcie rodzice mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat zagrożeń związanych z problemowym korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież. Prowadzone były również zajęcia warsztatowe dla małoletnich.

Zakres programowy projektu obejmował takie zjawiska jak hejt, cyberprzemoc, nadużywanie i uzależnienie od Internetu, dostęp do niewłaściwych treści, alternatywne sposoby organizowania czasu wolnego dzieciom. Cyklicznie odbywające się spotkania prowadzone były przez specjalistów – m.in. psychologów, terapeutę uzależnień, funkcjonariuszy policji, kuratora zawodowego, specjalistę do spraw przemocy. Odbiorcy projektu mieli także możliwość wzięcia udziału w atrakcyjnych zajęciach integracyjnych.

Projekt był wspierany przez lokalnych partnerów: Komendę Miejską Policji w Kielcach, Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Kielcach, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Muzeum Narodowe w Kielcach, Świetlicę Środowiskową „Pod Aniołem”, Park Rozrywki „Fly Sky”.

Wszystkim uczestnikom oraz partnerom projektu składamy serdeczne podziękowania!

Skip to content