Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/8/2022 – Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach

Numer referencyjny:MOPR/8/2022

Kielce, dnia 25.11.2022 r.

INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

               Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 03.11.2022 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”]pn. Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach:  rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod-kan w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76, numer referencyjny:MOPR/8/2022

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content