Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wyposażenie Świetlicy Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126

Znak sprawy: MOPR/12/2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na:

“Wyposażenie Świetlicy Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126”

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content