INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ pn. USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA UPRAWNIONYCH, MIESZKAŃCÓW KIELC w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

INFORMACJA  O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce informuje, że w dniu 03.08.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, pn. USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA UPRAWNIONYCH, MIESZKAŃCÓW  KIELC w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, numer postępowania: MOPR/8/2020.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 12.08.2020 r.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje,
że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  • Zadanie I: Konsorcjum firm, Pełnomocnik: Centrum Opiekuńczo-Medyczne „RENOMA” Profesjonalna Opieka Domowa z siedzibą w Kielcach, ul. Czerwonego Krzyża 11;
  • Zadanie II: Konsorcjum firm, Pełnomocnik: Centrum Opiekuńczo-Medyczne „RENOMA” Profesjonalna Opieka Domowa z siedzibą w Kielcach, ul. Czerwonego Krzyża 11;

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content