Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

    Kielce, dnia 19.07.2022r.

 

 

INFORMACJA

 

W dniu 7 lipca 2022 r. Prezydent Miasta Kielce za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie w Kielcach ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2022 – 2023 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny, którego adresatami są mieszkańcy Kielc, zgodnie z 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327).

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content