Wstrzymany nabór wniosków do Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Wstrzymany nabór wniosków do Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że z powodu wyczerpania limitu miejsc z dniem 19 lipca 2022 r. wstrzymuje się nabór wniosków do Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.

Po zakończeniu naboru wniosków, tj. od dnia 19 lipca 2022 r. będzie istniała możliwość rejestracji kart zgłoszenia do Programu na dodatkowej liście rezerwowej, która będzie realizowana sukcesywnie w sytuacji uwalniania miejsc w ramach posiadanego limitu.

Skip to content