Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko aspirant pracy socjalnej / streetworker w Ośrodku Interwencyjno Terapeutycznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Informacja o wynikach naboru
 na wolne stanowisko aspirant pracy socjalnej/ streetworker
w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach w ramach projektu gminy Kielce SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2024, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne
i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodziny oraz pieczy zastępczej

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko aspirant pracy socjalnej/ streetworker do zatrudnienia w wymiarze czasu pracy 1 etat, tj. 40 godzin tygodniowo zostali wybrani:

– Pani Aleksandra Łukasik zam. Kielce

– Pan Tomasz Borkowski zam. Kielce

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content