Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pomoc administracyjna / koordynator ds. lokalnego systemu wsparcia seniorów w Dziale Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko pomoc administracyjna / koordynator ds. lokalnego systemu wsparcia seniorów w Dziale Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
w ramach
projektu gminy Kielce Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pomoc administracyjna / koordynator ds. lokalnego systemu wsparcia seniorów do zatrudnienia w wymiarze czasu pracy 1 etat tj. 40 godzin tygodniowo zostały wybrane kandydatki:

– Pani Justyna Borek zam. Lekomin

– Pani Aleksandra Lipiec zam. Zagnańsk

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content