Informacja o wynikach – Usługi w zakresie zapewnienia SCW i dzierżawy urządzeń drukujących

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/12/2019
Kielce, dnia 07.08.2019 r.
wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 01.08.2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) i dzierżawy urządzeń drukujących, numer postępowania: MOPR/ZP/341/12/2019

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content